Åbent Hus på Grønhøjskolen i Ø. Tørslev onsdag den 25. februar fra kl. 16.30 til kl. 19.

grønhøjskolen

Onsdag den 25. februar fra kl. 16.30 til kl. 19.

Grønhøjskolen i Ø. Tørslev inviterer kommende elever og forældre fra Gjerlev, Havndal og Hald til Åbent Hus. Programmet fremgår af skolens invitation, som der er link til nedenfor.

Omlægningen af skoledistrikterne i Randers Kommune medfører som bekendt, at elever for ” Hald og Omegn ” fra august 2015 fremover hører til Grønhøjskolens skoledistrikt. Det hedder, at

” området omkring Hald by og øst for Hadsundvej, der tidligere var en del af det gamle Hald-Kærby skoledistrikt og siden hen Korshøjskolens skoledistrikt for 0.-9. klasse ” tilhører Grønhøjskolens skoledistrikt.

Om transporten af elever til og fra skole er det besluttet, at

”Der indsættes skolebus til Grønhøjskolen for de elever fra området omkring Hald by og øst for Hadsundvej, der er berettiget til befordring. ” Elever, der går eller ønsker at gå på Korshøjskolen, må påregne ” befordring for egen regning, og fremadrettet kan det ikke garanteres, at der kører skolebus fra området omkring Hald by og øst for Hadsundvej til Korshøjskolen ”.

Invitation og program for Åbent – hus arrangementet Åbent hus
Oversigtskort over skolen Åbent hus kort
Grønhøjskolens hjemmeside her