Mal en fugl i Hald Fugleparade!

Hald Fugleparade mal en fugl
Nu kan du være med til at skabe et unikt og smukt fuglekunstprojekt, der kan sprede farve og glæde i hverdagen, og som vil gøre byrummet til et spændende og inspirerende sted at færdes.

Kunstværket kommer til at bestå af 50 fugle støbt i glasfiber, 62 cm lange fra næb til halespids. De monteres på metalben og placeres enkeltvis og i grupper rundt i byen – forskellige steder fra år til år. Fuglene skal bemales med vandbaseret UV-bestandig acrylmaling.

Det er her, du kommer ind i billedet og kan være med til at sætte dit præg på dette spændende projekt.

læs mere om maleprojektet her

se de tre skitser af fuglen:
skitse 1
skitse 2
skitse 3

Hald Fugleparade

Hald fugleparade – Hurra – godt nyt.
Hald Lokalråd/ Hald fugleparade har den 20. november 2018 fået bevilget 49.435,85 kr. incl. moms. af Landsbypuljen i Randers til vores fugleparade- projekt.
Pengene er bevilget til bemaling, montering og autolakering af fuglene, til kunstnerisk konsulentbistand, materialer til 2 maleweekender og til formidling af maleprojektet.
Vi er meget taknemlige for støtten.

Fugleparadeudvalget under Hald Lokalråd.
Lizzie, Lone og Jane

Se fotos af fuglen, der sammen med sine 49 venner, danner Hald fugleparade
læs det opdaterede afsnit om Hald Fugleparade i Projektkataloget

Projektkatalog og -guide

Lokalrådet udgiver to skrivelser i forbindelse med ” Handlekraft i Hald “, Projektkataloget: Helhedsplan og projektkatalog, aug 2018 og Projektguide, aug 2018.

“Helhedsplan og Projektkatalog ” beskriver udførligt de projekter, der er under gennemførelse, nemlig Aktivitetsparken på Fælleden og Hald Fugleparade, og hvor der er  ansøgt om forsøgsmidler.

Hvilke projekter der herefter skal prioriteres, skal byen tage stilling til på kommende borgerbudgetmøder, der afholdes 1 – 2 gange årligt. Også det er der mere om i kataloget.

Projektkataloget justeres løbende.
De forskellige versioner kan ses på nedenstående link


HVORFOR EN PROJEKTGUIDE?

Projektguiden skal hjælpe med at gøre projekter til virkelighed – fra ide til færdigt projekt.

Vi (borgerne i Hald) vil lære af vores erfaringer – og dele dem med andre.

Lokalrådet håber at denne guide, med hjælp fra alle involverede, vil kunne udbygges og tilpasses efterhånden. Så vil guiden med tiden blive skræddersyet til os i Hald og derigennem også kunne give erfaringer, gode og dårlige, videre til andre landsbyer, der, som os, får mulighed for at stå i spidsen for deres egen udvikling. (fra forordet)
Projektguiden kan ses på følgende link