Lokalråd

skråtopLokalrådet i Hald varetager Halds interesser. Det drejer sig om ca. 650 menneskers interesser i Hald by, i Stouby, i Moestrup, i Østhald, i Vesthald – det vi kalder Hald sogn eller Hald og omegn. Når vi taler om Hald, så taler vi om det gamle Hald sogn med sognegrænser langt tilbage i historien, og om borgere, der opfatter sig selv som Hald – borgere, og som er aktive brugere af områdets mødesteder.

Et lokalråd kan opstå på to måder. Enten udpeger kommunalbestyrelsen et lokaludvalg/lokalråd, eventuelt med en begrænset beslutningskomptetence eller det laves af en kreds af borgere selv i et bestemt afgrænset område. Et lokalråd har ingen beslutningskompetence, når det er borgerskabt. Det kan kun udtale sig eller give råd til forvaltning og kommunalbestyrelse, som ikke er forpligtiget til at følge lokalrådene. Hald Lokalråd er lavet af Hald – borgere i 2011 med egne vedtægter og ikke af Randers Kommune.

Et lokalråd er altså et nærdemokratisk led mellem borgere og kommune. Siden den sidste store kommunalreform fra 2007, hvor antallet af kommuner blev voldsomt reduceret og kommunestørrelsen tilsvaret voldsomt øget, har behovet for et nærdemokratisk led mellem kommune og landsbysognene i landdistrikterne været markant. Der har været et udtalt behov for at gøre borgernes ønsker og interesser i landdistrikterne langt mere synlige i de kommunale beslutninger.

Som et nærdemokratisk organ har Hald Lokalråd til opgave at holde sig orienteret om kommunale planer for Hald og være talerør for Hald – borgernes interesser over for forvaltning og kommune. En opgave, som manglen på respekt for landdistriktsborgernes ønsker og behov gennem det første årti har gjort bydende nødvendig. Men Hald Lokalråd har også til opgave at formulere udviklingsønsker fra borgerne i området, og at sørge for at Hald – borgerne har adgang til relevant information, så de kan deltage i det lokale foreningsliv, og at de har mulighed for at kunne påvirke udviklingen i eget nærområde.