Velkomstfolder

En arbejdsgruppe under lokalrådet har lavet en velkomstfolder til byens nye borgere. Den kan også rekvireres af borgere, der har boet i Hald i længere tid, men som savner overblik over byens mange aktiviteter.

Klik på siden for forstørrelse

Velkomstfolder1

Velkomstfolder2