Vandværk

Hald By & Omegns Vandværk A. m. b. a.
CVR-nr. 34539227

kontakt:

 

 

 

e-mail: haldvandvaerk@gmail.com

Note:
A.m.b.a. betyder “andelsselskab med begrænset ansvar”.