Forsamlingshus

Forsamlingshuset er et stort aktiv for Hald. Vi opfordrer til, at man støtter op om husets arrangementer.

Se forsamlingshusets aktivitetskalender her

Forsamlingshusets hjemmeside her

forsamlingshuset