Vælgermøde i Hald

Kommunalvalg 2012

Vælgermøde 24. oktober kl. 19.00

Hald Forsamlingshus

 34342_large

Hvad vil politikerne med oplandet?

hvad med skolerne?
den offentlige transport?
de ældres muligheder?
hvad med manglen på cykelstier?
de forfaldne bygninger?
de manglende fortove, trafiksikre veje m.v.?
– og meget mere

Alle opstillingsberettigede partier er inviteret
– og stiller op

Vi opfordrer til, at man møder op,
så vi kan få stillet de rigtige spørgsmål
– og høre de mange svar og løfter,
inden krydset skal sættes.

arr. Lokalrådet i Hald