afholdt generalforsamling i vandværket

Der er afholdt ordinær generalforsamling i Vandværket.
Bestyrelsesmedlemmer på valg modtog genvalg, og årsregnskabet blev godkendt.
Se bestyrelsessammensætningen her
Årsregnskab 2012 kan ses her.