Information fra Hald Vandværk

Vandværkets regnskab og budget, godkendt på generalforsamlingen kan ses på følgende side
Analyserapporten om vandkvaliteten for Vandværkets vand, AR-18-CA-00658450-01
kan ses her
Taktblad 2019 kan ses her