Projektkatalog og -guide

Lokalrådet udgiver to skrivelser i forbindelse med ” Handlekraft i Hald “, Projektkataloget: Helhedsplan og projektkatalog, aug 2018 og Projektguide, aug 2018.

“Helhedsplan og Projektkatalog ” beskriver udførligt de projekter, der er under gennemførelse, nemlig Aktivitetsparken på Fælleden og Hald Fugleparade, og hvor der er  ansøgt om forsøgsmidler.

Hvilke projekter der herefter skal prioriteres, skal byen tage stilling til på kommende borgerbudgetmøder, der afholdes 1 – 2 gange årligt. Også det er der mere om i kataloget.

Projektkataloget justeres løbende.
De forskellige versioner kan ses på nedenstående link


HVORFOR EN PROJEKTGUIDE?

Projektguiden skal hjælpe med at gøre projekter til virkelighed – fra ide til færdigt projekt.

Vi (borgerne i Hald) vil lære af vores erfaringer – og dele dem med andre.

Lokalrådet håber at denne guide, med hjælp fra alle involverede, vil kunne udbygges og tilpasses efterhånden. Så vil guiden med tiden blive skræddersyet til os i Hald og derigennem også kunne give erfaringer, gode og dårlige, videre til andre landsbyer, der, som os, får mulighed for at stå i spidsen for deres egen udvikling. (fra forordet)
Projektguiden kan ses på følgende link