Udviklingspenge til Hald

”Handlekraft i Hald”

Så er det ganske vist – Trafik – Bolig – og Byggestyrelsen har bevilget 1,403.000kr til et projekt under titlen ”Handlekraft i Hald”, med Lokalrådet som tilsagnsmodtager og Lokalrådet har nu underskrevet kontrakten!.

Projektet kommer til at løbe frem til 31. 12. 20, så nu er der rigtig store muligheder for at få gang i nogle af de projekter, som Udviklingsplanen for Hald omtaler.

Det gælder i første omgang det såkaldte åbningstræk, som omfatter en legeplads/ aktivitetsplads og en mobil kunstrute, birdparadeprojektet. (se Udviklingsplanen).

I øjeblikket arbejder de nedsatte udvalg ihærdigt på at ideudvikle og skabe et realistisk budget for de to projekter. De skal – efter den tidsplan, der er aftalt med Styrelsen – stå færdige til 1. juli 2019. Det må forventes, at der yderligere skal søges fondsmidler for at realisere projekterne.

Samtidig arbejder vi intenst med at få afpasset Lokalrådets vedtægter, så vi lovformeligt kan håndtere bevillingen, det egentlige samarbejde med Styrelsen og Randers kommune, og samtidig gøre hele processen så demokratisk som muligt. Det skulle gerne give endnu flere lyst til at deltage aktivt i det forestående store udviklingsarbejde.

Lokalrådet planlægger at afholde et borgermøde i begyndelsen af maj, men vil også give en kort uddybende orientering om projekt ”Handlekraft i Hald” til fællesspisningen den 22. februar.

Ifølge den aftalte tidsplan skal der så yderligere afholdes et borgermøde i efteråret 2019, så vi kan få præciseret, hvad vi derefter skal prioritere at få iværksat for det beløb, der resterer til den tid.

Vi gør i øvrigt opmærksom på, at alle er velkomne til lokalrådsmøderne og at dato og dagsorden for eftertiden kan ses på hjemmesiden.