borgermøde i Dalbyover

Lokalrådet har modtaget foldere fra borgerforeningen i Dalbyover, der har fået arrangeret et ekstraordninært borgermøde om Kommuneplanen. Kommunen havde ikke oprindeligt planlagt borgermøde i den nordlige del af kommunen. Men det er der så lavet om på nu, lige inden leddet lukkes.

Se mere om kommuneplanen. På kommuneplanens hjemmeside kan man selv fremsætte forslag og give sin mening til kende.

b-møde i dalbyover