ny nedrivningspulje

faldefaerdigebygninger

Klippet fra Finansministeriets hjemmeside.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om, at der er et behov for at forbedre rammerne for vækst og beskæftigelse i Danmark. Derfor igangsættes en række initiativer, der gør det mere attraktivt at investere i danske virksomheder både her og nu og i de kommende år.

Et af initiativerne er:

Styrket indsats i de danske udkantsområder

I tillæg til de generelle udfordringer med begrænset tillid til økonomien og svækket konkurrenceevne, oplever de danske udkantsområder en række øvrige konkrete udfordringer.
Aftaleparterne er enige om at gennemføre en række konkrete initiativer til en styrket indsats i de danske udkantsområder:

her er et af indsatsområderne:

• Indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger på landet styrkes. Der afsættes i alt 400 mio. kr. i 2014 og 2015 til formålet. Det vil sikre bedre muligheder for at løse problemer med faldefærdige huse og bidrage til en helhedsorienteret og fremadrettet indsats.