Orienteringsmøde om kloakering

Onsdag d. 25 februar kl. 19.00 i Hald Forsamlingshus.
Randers Spildevand inviterer til orienteringsmøde om kloakeringen i Sydhald, der begynder i uge 10.
På mødet fortæller man om kloakeringen, og der bliver lejlighed til at stille spørgsmål. Alle, der er direkte berørt af kloakarbejdet, er inviteret pr. brev, men alle borgere i Hald er naturligvis velkommen til at høre nærmere om kloakeringsprojektet, der begynder omkring 1. marts.
Se den udsendte invitation fra Randers Spildevand her