2012 2/5 Referat af møde i lokalrådet

Ny mødedato: 29. august 2012 kl. 19.30 i Menigheds huset – FDF tager kage med!

Hjemmesiden – hosting. Der forelå et tilbud fra Troels Nørgård Nielsen om hosting af hjemmesiden for 50 kr pr måned og etableringsomkostninger på 100 kr. Det blev vedtaget at acceptere dette forslag, og anmode vandværkets bestyrelse om at påtage sig udgiften. Lejemålet med Byens Web opsiges således. Per Mågård lovede at tage kontakt til vandværksbestyrelsen, det fornødne i forhold til overdragelsen tager Svend Erik og Nanette sig af.

Møller – igen igen. Venstres byrådsgruppe har sammen med konsevative, Beboelisten og Det  radikale venstre vedtaget at sende en negativ påtegning med høringsbilaget omkring nedlæggelse af Hald/ Linde området , der anfægter den vedtagne beslutning, og ydermere udfærdiget en indsigelse til miljøminster Ida Auken, hvori hun opfordres til at nedlægge veto mod nedlæggelsen af området. Alt sammen i umiddelbar forlængelse af mødet med politikerne 1. februar i Hald ”Hvad vil i med Hald”, hvor ingen af de nævnte politikere omtalte sagen. Møllegruppen har i den anledning indsendt et høringsbilag til Randers kommune teknik og miljø. Det blev vedtaget at lægge denne skrivelse på hjemmesiden (Skrivelsen vedlægges her som bilag.)

Byforskønnelsesgruppens møde med repræsentanter for kommunen (stadsarkitekt Henri Amsler, Ingeniør Henning Jensen for vej og trafik, Martin Tranholm Frost for natur og miljø, Anders Høgstrup for kultur- og fritidsforvaltningen. Mødet var godt og konstruktivt. Især udviste kommunens repræsentanter interesse for etablering af et udkigstårn i Hald fordi det er det højest beliggende punkt i kommunen. Per og Jens kigger videre på sagen.

Angående rod og ulovligt byggeri lovede kommunen at gøre en indsats, men pointerede at den slags sager er vanskelige at håndtere.

Angående cykelsti langs Hadsundvej lovede Henning  Jensen at undersøge sagen, der jo er en statsopgave.Jens rykker evt for svar på det.

Legepladsen ved skolen bliver sandsynligvis nedlagt i forbindelse med nedlæggelsen af skolen, men pladsens udstyr kan godt overdrages til lokalrådet, hvis en egnet placering kan findes og der kan genetableres på sikkerhedsmæssigt forsvarligt grundlag ( der ligger nok et projekt her, hvor er det f. eks velegnet??)

Stadsarkitekt Henri Amsler tilbød at optræde som kommunens kontaktperson til Lokalrådet i Hald – tak for det.

Bålpladsen blev drøftet  – Det er ikke lovligt af hensyn til dyrebeskyttelsesloven at afbrænde materiale, der har ligget i længere tid på pladsen, så hermed en opfordring til at undlade at bruge pladsen til henkastning af grenaffald  -forsamlingshuset etablerer bål til Sct. Hans på anden vis.

Flagstangen på Hald Møllevej mangler flagline – Jens og Flemming har lovet at tage sig af sagen.

Det er nu vedtaget at STU bliver etableret i Hald, Britta har fået positivt svar vedrørende brugen af fritidslokalerne. Søren har for spejderne et ønske om at få bedre lokalefaciliteter og kontakter i den anledning.

Angående stier: I første omgang lovede Jens at indtegne egnede vandremuligheder i omegnen og sammen men håber også på, at der kan komme gang i yderligere initiativer i den anledning.

Trods gentagne rykkere til Levnedsmiddelstyrelsen om ansøgningen om projektstøtte, er det endnu ikke lykkedes at få svar…

Men alt i alt absolut et godt, konstruktivt og velbesøgt møde.

Ref.

Svend Erik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *